Is deze mail niet goed leesbaar? Surf dan naar de online versie.
 

Nieuwsbrief
Maart 2017

 
 

De Mandel is een sociale huisvestingsmaatschappij die kwaliteitsvolle sociale huur- en koopwoningen of appartementen te koop en te huur aanbiedt tegen een betaalbare prijs. Daarnaast biedt De Mandel goedkope hypothecaire leningen aan. De Mandel is met haar ruim 4700 sociale huurwoningen één van de grotere spelers op het veld van sociale huisvesting in Vlaanderen. Het werkingsgebied van De Mandel strekt zich uit over heel Midden-West- Vlaanderen.

 

ActualisatieOm de 2 jaar moet De Mandel het register van kandidaat- huurders actualiseren.  Dit betekent dat De Mandel moet nagaan of de kandidaat-huurder nog voldoet aan de inkomensvoorwaarde. De Mandel moet ook nazicht doen van de gezinssamenstelling van de kandidaat huurder. In 2017 is er actualisatie. Alle kandidaat huurders ingeschreven voor 1 januari 2016 zullen begin maart 2017 hierover een brief ontvangen. Samen met de brief is er een antwoordformulier (groen document) en een brief met toelichting (geel document). Alle kandidaat-huurders moeten tegen ten laatste 31 maart 2017 reageren! Het is belangrijk dat een kandidaat huurder tijdig reageert! De kandidaat-huurder die niet of niet tijdig reageert, wordt als kandidaat-huurder geschrapt.

Voor alle vragen omtrent deze actualisatie kan u terecht bij Elise Binamé op het nummer 051/ 23 35 22 of via mail inschrijvingen.huur@demandel.be.

Meer info....

 

 


 

 

email-list